Магазин за оригинални български подаръци
Продукти в количка

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Моля,  прочетете внимателно настоящите условия за ползване на електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG!

Ако имате въпроси и се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на тел. +359887444322 или e-mail: info@babinarakla.bg.

 

Настоящите условия за ползване на електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG уреждат отношенията между собственика на електронния магазин – „ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и ползвателите по отношение на използване на уеб сайта, както и сключване на договори с ползвателите на сайта относно покупко-продажба на стоки, които се предлагат за продажба в електронния магазин.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законови дефиниции на термините, използвани в общите условия за ползване на електронния магазин, съгласно националното и европейско законодателство.

 

1.1.                "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

1.2.               "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

1.3.               "Договор за продажба" е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

1.4.              "Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.

1.5.               "Стока" е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

1.6.              "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

1.7.               "Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение.

1.8.              "Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.


II.ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

2."ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 205208943, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 146, вх. 1, ап. 71, с идентификационен № по ДДС: BG 205208943, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и собственик на  интернет сайта, а именно: www.babinarakla.bg, с цел осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи – потребители/клиенти. В настоящите общи условия се уреждат и правата и задълженията на потребителите на горния интернет сайт.

2.1.  Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/
2.2.  Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: https://kzp.bg/

ІІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3. "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на колективното пазаруване чрез интернет сайта си www.babinarakla.bg при условията на договор за продажби от дистанция по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ НА САЙТА WWW.BABINARAKLA.BG

4. “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД публикува на адрес http://www.babinarakla.bg,  описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и изпълнение на договора,  за правото на Потребителя,  който е такъв по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила. BABINARAKLA.BG  си запазва правото да изпраща на  Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и /или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта www.babinarakla.bg.

4.1. Продуктите, публикувани в електронен магазин www.babinarakla.bg не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро онлайн каталог за демонстрация на продуктовия асортимент на www.babinarakla.bg.

4.2. С използване на ресурсите на сайта www.babinarakla.bg Потребителят приема и се задължава да спазва тези общи условия.

V. ПОРЪЧКИ

5. Със зареждане на  заглавната интернет страница, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която се отнася до покупко-продажбата на предлаганата стока.

5.1. На видно място на заглавната страница Потребителят може да се запознае, както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, предлагащо съответната стока или услуга.

5.2. ТЪРГОВЕЦЪТ приема поръчки чрез интернет сайта WWW.BABINARAKLA.BG,  24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. При успешно направена поръчка Потребителят получава автоматично потвърждение по e-mail. Получените поръчки се изпълняват до 3 работни дни от получаването им в системата. При поръчка на ръчно изработени продукти, както и в зависимост от количеството на поръчката, времето за доставка е възможно да бъде удължено, предвид технологичното време за изработване.

5.3. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във виртуалната количка за пазаруване, достъпна през линка на началната страница на електронен магазин www.babinarakla.bg. Това действие има правно обвързваща сила и е равносилно на договор за покупко-продажба. Покупката може да бъде осъществена както след изрична регистрация на сайта, така и без регистрация. Регистрацията на сайта е безплатна и няма договорен характер.

 

5.4. При регистрация, Потребителят попълва формата за регистрация в системата на сайта www.babinarakla.bg, чрез която същия възползвайки се от предлаганите стоки може да се възползва и от преференциални отстъпки. В нея той попълва своите данни. При регистрация потребителят получава достъп до свой профил в системата на сайта, където има информация за неговите заявени поръчки.


5.5. WWW.BABINARAKLA.BG може да изиска повторно потвърждение на поръчката и допълнителна информация за доставка по телефон, факс или електронна поща.  В случай, че изискваната по-горе информация бъде отказана, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

5.6.  Заявката за покупка се приема от BABINARAKLA.BG чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Потребителя, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, избрания от Потребителя начин на плащане и др.

5.7. Идентифицирането на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на www.babinarakla.bg,  данни - IP адрес на потребителя/клиента, както и всяка друга информация, както и чрез инсталиране на хард-диска на Потребителя на т.нар. cookies (бисквитки) – малки текстови файлове за он-лайн идентификация.

5.8. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни към момента на обработка на поръчката. При изчерпване на складовата наличност от заявената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер в срок от 3 работни дни. В случай, че по сметката на търговеца е преведена дължимата за доставката сума, клиентът има право да избере между възстановяване на стойността на конкретната стока, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

5.9. След сключване на договора потребителят получава съобщение - потвърждение за сключването на договора.

5.10. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6. Всички цени в електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG  са в български лева с включен ДДС. Цените на стоките са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която е посочена отделно също в български лева с включен ДДС и е видима преди окончателното изпращане на поръчката. В някои случаи е възможно подаръчните опаковки или други екстри към продуктите да се заплаща допълнително, като допълнителната стойност се начислява след изричен избор от страна на потребителя.

6.1. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя съдържанието на сайта, включително цените на стоките и услугите по всяко време и без изрично предупреждение. Тези промени не засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще бъдат  изпълнени при условията, актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

6.2. При закупуване на услуги, чрез натискане на виртуалния бутон "Поръчай", заплащане на услугата и получаване на куриерска или пощенска пратка със съответните стоки, договорът за услуга се счита за изцяло изпълнен от “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и потребителя се счита за информиран и съгласен, че от този момент вече не може да се позове на правото си на отказ по смисъла на ЗЗП чл. 50 – 56.

 VII.ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

7. Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, съгласно чл. 50 – 56, има право да се откаже от сключения договор, ако не е предоставил изричното си писмено съгласие за започване изпълнението на договора за предоставяне на услуги от страна на “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, чрез повторното натискане на виртуалния бутон "Поръчай", който се визуализира след приемане на настоящите Общи условия.

 VIII. ДОСТАВКА, РЕКЛАМАЦИИ И ОТКАЗ ОТ ДОСТАВКА

8. Стоките, поръчани през електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG се извършват с куриер. Куриер за територията на България е Speedy и Еконт. Цените за доставка са както следва: Изпращането на стоки в чужбина става с индивидуална оферта за стойността на доставката, след изрично писмено потвърждение на клиента (по e-mail, факс и др.).     

8.1. Сроковете за доставка на поръчани чрез интернет магазина стоки са от три до пет работни дни, считано от деня следващ деня, в който е изпратена поръчката. Експресните поръчки в рамките на град София, изпратени до 13 часа се изпълняват на следващия ден. Електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG си запазва правото да удължи посочените срокове с до седем работни дни.

8.2. При получаване на пратката потребителят трябва да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

8.3. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

8.4. При предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, които удостоверяват точното изпълнение на поръчката. За трето лице счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но се намира на посочения от потребителя адрес и приема стоката от името на клиента.

8.5. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, поради отсъствие на клиента или друга причина, независеща от Търговеца или куриерската служба, куриерът оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да посочи нов срок за извършване на доставката. В случай, че и при последващо посещение клиентът не бъде открит на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на поръчката, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената/ите стока/стоки. 

8.6. Потребителите имат право да се откажат от получените стоки в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани освен за проба, не е увредена цялостта на опаковката им и запазен търговския вид, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. При нарушен търговски вид, ще бъде приложен отбив от цената или ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние.

IX. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

9.  При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД се ангажира продуктът да бъде подменен с нов или да бъде възстановена заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.  При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени на сайта babinarakla.bg, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59, ал. 3 от ЗЗП и в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

X. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

10. Съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите, Потребителите нямат право да упражнят правото си да върнат закупена стока, когато се касае за:

10.1. За доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика;

10.2. За доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразени с неговите индивидуални изисквания.

10.3. За доставка на потребими стоки, които не могат да се върнат поради факта, че чрез употребяването им се нарушава тяхната цялост или по причини, свързани с хигиената или защита на здравето. Това са стоки, които подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на техните характеристики като например, но не само: храни, напитки козметични продукти.

XI. ГАРАНЦИИ

11. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира, че всички продукти, предлагани в електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG са нови и неупотребявани, в оригинална опаковка, когато съответната е предоставена от производител. Стоките ще бъдат опаковани в подходящ за транспортиране вид.

11.1. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя гаранция за закупени стоки, ако  производителят на стоката предвижда гаранционно обслужване. Повечето стоки  в електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG са ръчно изработени и важат гаранционните условия на съответния производител. Допълнителна информация относно гаранцията на стоки можете да получите на и-мейл info@babinarakla.bg или телефон +359887444322.

11.2. Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от неправилно транспортиране и съхранение, неправилна експлоатация и/или опит за отстраняване на неизправности или модификации  от страна на неквалифицирани за целта лица.

XII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

12. Потребителят/клиентът има право да разглежда продуктовия каталог на електронен магазин WWW.BABINARAKLA.BG, да се регистрира безплатно на сайта и да направи поръчка на стоки и/или услуги, със или без регистрация.
12.1. Потребителят/клиентът има право да получи информация за статуса на своята поръчка.

12.2. Да посочи точен и валиден електронен пощенски адрес за кореспонденция/телефон.

12.3. Да плати цената на заявената от него стока.

12.4. Потребителят има право на достъп в режим онлайн до babinarakla.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

12.5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си.

 

12.6.Да уведомява незабавно babinarakla.bg  в случай на неправомерен достъп до електронната си поща, както и при вероятност от такъв.

 

12.7.Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.


12.8. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  WWW.BABINARAKLA.BG услуги.


12.9.Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.


12.10. Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

 

12.11.  Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

12.12. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от babinarakla.bg.

 

12.13. Да уведомява незабавно babinarakla.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.

12.14. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите.

12.15. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в babinarakla.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

12.16. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

12.17. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. При неспазване на задълженията по предходната алинея “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до електронния магазин, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от странана Потребителя. В тези случаи, “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

12.18.Да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всякакви претърпени вреди и пропуснати ползи, включително съдебни разходи и адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

XIII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН / ТЪРГОВЕЦА

13. "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и др., освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, или информацията е изискана от оправомощени държавни органи или длъжностни лица.

13.1. "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

13.2. "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД има право да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

13.3. "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  има право  да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уеб сайтове, намиращи се извън контрола на "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уеб сайтове, намиращи се извън контрола на "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

13.4. "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД има право  да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

13.5. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената от него стока, да достави в срок поръчката, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се наруши целостта на опаковката). 

13.6. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 

13.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при неточности в посочената от производителя информация за стоката.


13.8. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа,
извън контрола на www.babinarakla.bg (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

13.9. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използване на сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез електронния магазин  www.babinarakla.bg.

13.10. "ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД се задължава да осигури качествен достъп до информационните си ресурси, да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 

XIV. ЛИЧНИ ДАННИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14. ТЪРГОВЕЦЪТ чрез електронния си магазин е длъжен да пази сигурността на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

14.1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация относно своите Потребители,  когато същите изпращат он лайн поръчка – специална регистрация НЕ се изисква. Информацията, чрез която Потребителя/Клиента на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът доброволно предоставя при изпращането на он лайн поръчка. ТЪРГОВЕЦЪТ не използва вашите лични данни за e-mail/ sms маркетинг и свързаните с

него e-mail адреси, телефони, начина на събиране (абониране) и съхранението им. “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД използва само вашето име, телефон за връзка и адрес за доставка, който обикновено е офис на куриера, а не личен. С изпращането на он лайн поръчка вие се съгласявате да използваме тези ваши лични данни, които се използват само за конкретната доставка. Тези данни се съхраняват ограничено време и могат да бъдат изтрити веднага по ваше желание след извършване на доставката.

14.2. Обработване на информация/ лични данни за Клиент “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие. Във формата, попълвана от Клиента при поръчка, “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

14.3 “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и / или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

14.4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до имейла на babinarakla.bg.

14.5. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до  babinarakla.bg.

14.6. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТЪРГОВЕЦА. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

15. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

15.1. Преустановяване на дейността на „ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

15.2. Прекратяване поддържането на магазина.

15.3. В други предвидени в закона случаи.

15.4. Решаване на спорове Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

15.5. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XVI. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

16. Права на интелектуална собственост23.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия WWW.BABINARAKLA.BG, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

16.1. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД или трето лице.

16.2. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа на сайта WWW.BABINARAKLA.BG заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на „ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

16.3. В случай че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.