Магазин за оригинални български подаръци
Продукти в количка

Политика за личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. ТЪРГОВЕЦЪТ чрез електронния си магазин е длъжен да пази сигурността на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация относно своите Потребители,  когато същите изпращат онлайн поръчка – специална регистрация НЕ се изисква. Информацията, чрез която Потребителят/Клиентът на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът доброволно предоставя при изпращането на онлайн поръчка. ТЪРГОВЕЦЪТ не използва вашите лични данни за e-mail/ sms маркетинг и свързаните с него e-mail адреси, телефони, начина на събиране (абониране) и съхранението им. “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД използва само вашето име, телефон за връзка и адрес за доставка, който обикновено е офис на куриера, а не личен. С изпращането на онлайн поръчка вие се съгласявате да използваме тези ваши лични данни, които се използват само за конкретната доставка. Тези данни се съхраняват ограничено време и могат да бъдат изтрити веднага по ваше желание, след извършване на доставката.

3. Обработване на информация/лични данни за Клиент. “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие. Във формата, попълвана от Клиента при поръчка, “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Ограниченията не се прилагат в случай че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4. “ГИФТ ГАЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

5. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до имейла на babinarakla.bg.

6. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до  babinarakla.bg.

7. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията, е са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТЪРГОВЕЦА. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.